0. Opgelet

De administratie bereidt op dit moment een actualisering van de vragen voor naar aanleiding van de in december 2021 gepubliceerde wijzigingen in de wet van 17 maart 2019 met betrekking tot de invoering van een mobiliteitsbudget.

Wet van 25 november houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit

Meer info over de wijzigingen vindt u in de Circulaire 2022/C/20 van de FOD Financiën over fiscale vergroening van de mobiliteit - mobiliteitsbudget op MyMinfin.

>> Meer info

1. Wat zijn de basisprincipes van het mobiliteitsbudget?

Wanneer een werkgever beslist om het mobiliteitsbudget in te voeren in zijn onderneming, kunnen werknemers hun bedrijfswagen of hun recht op een bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget. 

Dat budget kunnen de werknemers vrij besteden in 3 pijlers rekening houdende met de bestedingsmogelijkheden aangeboden door de werkgever.

>> Meer info