#1. Wat zijn de basisprincipes van het mobiliteitsbudget?

Wanneer een werkgever beslist om het mobiliteitsbudget in te voeren in zijn onderneming, kunnen werknemers hun bedrijfswagen of hun recht op een bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget. 

Dat budget kunnen de werknemers vrij besteden in 3 pijlers rekening houdende met de bestedingsmogelijkheden aangeboden door de werkgever.

>> Meer info

#5. Waar kan je het mobiliteitsbudget aan besteden?

Pijler 1: milieuvriendelijke wagen

Pijler 2: duurzame vervoermiddelen en huisvestingskosten

Pijler 3: geld

>> Meer info

#6. Hoe groot is het mobiliteitsbudget?

Grootte mobiliteitsbudget

Factoren die het mobiliteitsbudget beïnvloeden

Opvolging mobiliteitsbudget

Overschrijding mobiliteitsbudget

>> Meer info

#9. Statuut van het mobiliteitsbudget

Arbeidsrechtelijke aspecten van het mobiliteitsbudget

Sociaalrechtelijke aspecten van het mobiliteitsbudget

Fiscaalrechtelijke aspecten van het mobiliteitsbudget

>> Meer info