Deze website is het resultaat van een samenwerking tussen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de FOD Financiën, de FOD Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Heb je een vraag over het mobiliteitsbudget? Stuur dan een mail naar mobiliteitsbudget@werk.belgie.be