Voorbeeld 2 mobiliteitsbudget (uitleg voorbeeld in de tekst)

Een bedrijfswagen met een totale kostprijs van 6500 euro kan omgezet worden naar een mobiliteitsbudget van 6500 euro, te verdelen over:

  • Pijler 1: geen wagen
  • Pijler 2: duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten
    • bv. huur appartement dicht bij het werk, abonnement deelauto, huurwagen tijdens vakantie
  • Pijler 3: cash
    • restbudget

Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden: zie vraag 5.1 Welke keuzes zijn er allemaal mogelijk binnen het mobiliteitsbudget? En hoe worden die keuzes behandeld op het vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit?