Voorbeeld 3 mobiliteitsbudget (uitleg voorbeeld in de tekst)

Een bedrijfswagen met een totale kostprijs van 8000 euro kan omgezet worden naar een mobiliteitsbudget van 8000 euro, te verdelen over:

  • Pijler 1: milieuvriendelijke bedrijfswagen
    • bv. hybride wagen
  • Pijler 2: duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten
    • bv. abonnement deelfiets, tickets openbaar vervoer, gezinsuitstap met internationale trein
  • Pijler 3: cash
    • restbudget

Meer informatie over de verschillende mogelijkheden: zie vraag 5.1 Welke keuzes zijn er allemaal mogelijk binnen het mobiliteitsbudget? En hoe worden die keuzes behandeld op het vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit?