Deze website is het resultaat van een samenwerking tussen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de FOD Financiën, de FOD Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Heb je een vraag over het mobiliteitsbudget? Vul dan dit contactformulier in en we zorgen ervoor dat je vraag bij de juiste dienst terecht komt.

Het team Mobiliteitsbudget is met vakantie. Vanaf 2 september worden uw vragen opnieuw behandeld.